Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu je stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora od 1966. godine kada je osnovana Sekcija za školsku i sveučilišnu medicinu. Na izbornoj skupštini društva (sekcije)1993. godine jednoglasno je donijeta odluka o promjeni imena u Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu.

Članovi stručnog društva su specijalisti školske medicine odnosno, prema novom programu specijalizacije, specijalisti školske i adolescentne medicine.

Društvo ima 4 ogranka: Zagreb, Rijeka, Split i Osijek.

Stručni sastanci-simpoziji društva održavaju se u pravilu dva puta godišnje, a svakih 4 godina društvo planira organizaciju kongresa. Društvo također organizira ili suorganizira tečajeve trajnog medicinskog usavršavanja za svoje članove.

Zadaci stručnog društva su:

 • trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja,
 • suradnja sa stručnim znanstvenim i nastavnim organizacijama,
 • predstavljanje struke u tijelima HLZ-a,
 • suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa,
 • predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke,
 • suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja,
 • predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima,
 • unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva, posebice školske djece, mladih i studenata,
 • njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima,
 • praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika te unapređenje zdravstvene zaštite školske djece, mladih i studenata.
 • davanje stručnih mišljenja i ekspertiza
 • predlaganje znanstvenih projekata

Upravni odbor

Predsjednica- Prim. Marija Posavec, dr.med.
Prva dopredsjednica- Prim. Karin Željka, univ.mag.med., dr.med
Druga dopredsjednica- Nataša Dragaš-Zubalj, univ.spec.,dr.med.
Tajnik- Sandro Kresina, dr.med.
Rizničarka – Tatjana Petričević Vidović, dr.med.

Članovi

Prim. Marija Posavec, dr.med., specijalist školske medicine; Prim. Željka Karin, dr.med.univ.mag.med., specijalist školske medicine; Prof. dr. sc. Vesna Jureša, dr.med., specijalist školske medicine; Doc. dr. sc. Vera Musil,  dr. med. specijalist školske medicine; Dr. sc. Marjeta Majer, dr.med., univ.mag.med., Specijalist školske i adolescentne medicine; Nataša Dragaš-Zubalj, univ.spec.,dr.med., specijalist školske medicine; Dr. sc. Vesna Bilić-Kirin, dr. med., spec. školske medicine; Tatjana Petričević Vidović, dr.med., specijalist školske medicine; Dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr.med., specijalist školske medicine; Andrea Vrdoljak, dr.med., specijalist školske medicine; Sandro Kresina, dr.med., specijalist školske medicine

Predsjednici ogranaka

Predsjednica zagrebačkog  ogranka je Andrea Kružić Lulić,dr.med.,
osječkog dr.sc. Vesna Bilić Kirin,dr.med.,
splitskog Željka Karin, dr.med.,
riječkog dr.sc. Tatjana Čulina, dr.med.

WordPress Theme