SISTEMATSKI PREGLEDI UČENIKA I STUDENATA

Sistematske preglede učenika i studenata  radi liječnik-specijalist školske medicine u timu s višom medicinskom sestrom u ambulanti školske medicine. Za cilj općenito imajupraćenje rasta i razvoja, kontrolu zdravstvenog stanja te što ranije otkrivanje  poremećaja zdravlja učenika i studenata . Pravodobnom intervencijom dolazi do poboljšanja zdravstvenog stanja ili barem do sprječavanja njegovog pogoršanja.
Sistematske preglede radimo pri je upisa djece u prvi razed,u petom i osmom razredu osnovne škole, te u prvom razredu srednje škole i na prvoj godini studija.
Sistematski pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovneškole se obavlja u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i procjene djetetove sposobnosti za školovanje.
Pregled uključuje:

 • uzimanje općih podataka, heteroanamneze, socijalne i obiteljske anamneze
 • prikupljanje i uvid u medicinsku dokumentaciju
 • nalaz stomatologa
 • cjelovit somatski pregled (mjerenje tjelesne visine, tjelesne mase, mjerenje pulsa, ispitivanje oštrine vida Snellenovim tablicama, imenovanje boja, inspekciju kože, pregled očiju i ispitivanje bulbomotorike, Cover test, orjentaciono ispitiavanje sluha, vanjski pregled nosa, pregled usne šupljine i zuba, utvrđivanje odstupanja u glasu i govoru, palpaciju štitne žlijezde, auskultaciju srca, palpaciju trbuha,pregled spolovila i utvrđivanje spolnog razvoja prema Tanneru i Praderu, pregled periferne cirkulacije, tjelesnog držanja i strukturnih deformacija kralježnice)
 • probir na proteinuriju i anemiju
 • utvrđivanje psihomotornog razvoja, socijalne i emocionalne zrelosti djeteta.

Sistematski pregled učenika petih razreda osnovne škole se obavlja u svrhu praćenja rasta i razvoja, spolnog sazrijevanja i prilagodbe na predmetnu natsavu.
Pregled uključuje:

 • uzimanje/nadopunu općih podataka, heteroanamneze, socijalne i obiteljske anamneze
 • prikupljanje i uvid u medicinsku dokumentaciju
 • intervju s razrednikom o prilagodbi na predmetnu nastavu
 • cjeloviti somatski pregled

Sistematski pregled učenika osmih razreda osnovne škole se obavlja u svrhu praćenja rasta i razvoja, spolnog sazrijevanja, te utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika obzirom na odabir zvanja te najpogodnijeg srednjoškolskog obrazovanja.
Pregled uključuje:

 • uzimanje/nadopunu općih podatak, heteroanamneze, socijalne i obiteljske anamneze
 • prikupljkanje i uvid u medicinsku dokumentaciju
 • intervju s razrednikom o profesionalnom usmjeravanju učenika i odabiru srednjoškolskog obrazovanja
 • intervjuiranje učenika o navikama i ponašanjima koji mogu unaprijediti ili ugroziti zdravlje
 • cjelovit somatski pregled

Sistematski pregled učenika prvog razreda srednje školese obavlja u svrhu praćenja rasta i razvoja, zdrastvenog stanja, te  mentalnog zdravlja (socijalizacija, prilagodba na srednju školu, rizične navike i ponašanja) uz posebni naglasak na kontrolu zdravstvenih poremećaja utvrđenih na sistematskom pregledu u 8. razredu osnovne škole.
Pregled uključuje:

 • uzimanje/nadopunu općih podataka, heteroanamneze, socijalne i obiteljske anamneze
 • prikupljanje i uvid u medicinsku dokumentaciju
 • anketiranje učenika o navikama i ponašanjima
 • intervju s razrednikom o socijalizaciji i prilagodbi učenika na srednju školu
 • cjeloviti somatski pregled
 • probir na poremećaje mentalnog zdravlja

Sistematski pregled studenata prve godine studija se obavlja u svrhu kontrole zdravstvenog stanja (s naglaskom na mentalno i reproduktivno zdravlje), uvida u navike i ponašanja, prilagodbe na studij, te utvrđivanja zdravstvenih rizika.
Pregled uključuje:

 • uzimanje/nadopunu općih podataka, heteroanamneze, socijalne i obiteljske anamneze
 • prikupljanje i uvid u medicinsku dokumentaciju
 • anketiranje studenata o navikamai ponašanjima
 • cjeloviti somatski pregled
WordPress Theme