UPISI NA FAKULTET

Nakon završetka srednje škole učenici mogu nastaviti školovanje upisom studijskog programa na jednom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Prema podatcima Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u Republici Hrvatskoj trenutno se izvodi 1358 akreditiranih studijskih programa, stručnih i sveučilišnih u javnim i privatnim visokim učilištima. Javna sveučilišta su: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište Sjever, Sveučilište Zadar i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Privatna akreditirana sveučilišta su: Hrvatsko katoličko sveučilište iLibertas međunarodno sveučilište. Osim toga studijske programe izvodi 14 javnih i 23 privatna veleučilišta i visoke škole (popis dostupan na stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje (https://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/nositeljvu/odabir.html;jsessionid=rKIeh8QQIBui36IZSYVhjitf)

Upis na studij provodi se temeljem javnog natječaja koji visoko učilište objavljuje šest mjeseci prije početka akademske godine, a koji sadrži uvjete za upis, broj upisnih mjesta, postupak, podatke o potrebnoj dokumentaciji te rokove za prijavu na natječaj i upis. Prijave za upis i dodatne provjere obično se primaju do početka lipnja, a razredbeni postupak provodi se u pravilu u srpnju i eventualno, ako je ostalo slobodnih mjesta, u rujnu. Prijava zastudij vrši se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) na mrežnoj stranici www.postani-student.hr Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koji su pristupnici ostvarili. Bodovi se mogu ostvariti u četiri kategorije, ovisno o zahtjevima studija:

  1. na temelju uspjeha u srednjoj školi
  2. na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  3. na temelju dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti
  4. na temelju dodatnih postignuća učenika

Završne svjedodžbe učenika koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije koje provode Agencija za odgoj i obrazovanje za opće, gimnazijske i umjetničke programe ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za strukovne programe.

Kako bi ostvarili potrebne bodove u segmentu državne mature, učenici koji su srednju školu završili prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske polažu ekvivalente ispita državne mature putem Agencije za vanjsko vrednovanje. Učenicima koji su srednju školu završili u zemlji gdje se završni ispit ili matura provodi kao oblik državnog vrednovanja priznaju se rezultati ispita iz predmeta koji odgovaraju predmetima državne mature u našoj zemlji.

Visoka učilišta mogu zahtijevati i dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti poput Akademije likovnih umjetnosti, testa psihomotorike na Veterinarskom fakultetu ilitesta provjere znanja iz predmeta Biologije, Fizike i Kemije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Kao dio dodatne dokumentacije za upis pojedina visoka učilišta zahtijevaju potvrdu nadležnog liječnika školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima enika za određeni studij. Potvrda se izdaje temeljem uvida u medicinsku dokumentaciju i pregleda učenika, a izdaje je školski liječnik koji je posljednji skrbio o učeniku. To znači ukoliko je pristupnik učenik srednje škole potvrdu izdaje školski liječnik nadležan za srednju školu učenika, a ukoliko je pristupnik student koji želi upisati drugi studij, potvrdu izdaje školski liječnik nadležan za visoko učilište koje je student prethodno upisao/pohađao.

Autor: Doc.dr.sc. Marjeta Majer, dr.med., univ.mag.med., specijalist školske i adolescentne medicine

WordPress Theme