Zdrastveni odgoj na daljinu

Projekt HDŠSM-a uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja i NZJZ Andrija Štampar

O pubertetu

O spolnom i reproduktivnom zdravlju

ZDRAVSTVENI ODGOJ

Zdravstveni odgoj je aktivnost usmjerena na unapređivanje zdravlja, prevenciju bolesti ili smanjivanje njihovih posljedica kod pojedinca i grupe. U školskoj medicini cilj ove preventivne djelatnosti je  usvajanje znanja o tome koja su ponašanja i navike dobre za zdravlje, kao  i razvijanje motivacije za usvajanje takvih navika i ponašanja. Metode zdravstveno-odgojnog rada su stoga raznolike: od predavanja, rasprava, intervjua, radionica, tribina do sudjelovanja u medijskim programima.

Zdravstveni odgoj u sklopu školske medicine je temama usklađen s dobi učenika. Obavezne teme namijenjene učenicima, a  predviđene planom i programom mjera zdravstvene zaštite djece i mladih su:

  • u prvom razredu osnovne škole „Osobna higijena u očuvanju zdravlja“
  • u  trećem razredu osnovne škole „Značaj pravilne prehrane i njen utjecaj na rast i razvoj“
  • u petom razredu osnovne škole za sve učenike „ Psihičke i somatske promjene u pubertetu“, a za djevojčice još i „Fiziologija i higijena menstruacije“
  • u prvom  razredu srednje škole „Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje“
  • u drugom razredu srednje škole „Zaštita reproduktivnog zdravlja“

Osim gore navedenih tema, u dogovoru s učenicima, studentima, roditeljima, nastavnicima, profesorima, stručnim službama škola, obrađuju se i teme koje oni odaberu kao bitne i aktualne, a tiču se zdravlja djece i mladih.

Školski liječnik također sudjeluje u zdravstvenom prosvjećivanju roditelja u sklopu roditeljskih sastanaka, kao i u stručnoj izobrazbi prosvjetnih djelatnika u svrhu unaprjeđivanja rješavanja specifične zdravstvene problematike učenika s akutnim ili kroničnim bolestima.

WordPress Theme