Hrvtaska liječnička komora i Hrvatski zavod za javno zdravstvo donijeli su 7. travnja 2017.g. Deklaraciju o važnosti cijepljenja u kojoj su se vodeći medicinski i pravni stručnjaci izrekli jasan stav o važnosti cijepljenja u zaštiti zdravlja ljudi.

Prilagodba nastavnog procesa za studente sa zdrastvenim teškoćama, invaliditetom i kroničnim bolestima.

WordPress Theme